21 november - 19 december 2020

I utställningen Afterall undersöker 17 konstnärer allt från populärkulturella uttryck, universums mikrovärldar, aktuella samhällsfrågor, till det abstrakta bildspråkets olika uttryck. Gemensamt för alla är ett problematiserande förhållande till sitt tema, en strävan att genom konstens egna metoder hitta nya perspektiv och andra slutsatser bortom de redan kända. Konstnärerna har studerat vid KonstLab, en vidareutbildning på distans vid Lunnevad Folkhögskola.

 
Gravitation.jpg

KonstLab Lunnevad vidareutbildning på distans

Konstlab Lunnevad är en 1-årig vidareutbildning på distans för dig som redan har en konstnärlig grundutbildning, och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola. Utbildningen riktar sig också till konstnärer som behöver kompletterande och fördjupade kunskaper för att kunna utveckla sitt konstnärskap.

Läs mer om utbildningen på www.lunnevad.se

Galleri Sander NP33, Norra Promenaden 33, Norrköping

Öppettider: ons - tors 11:30 - 17:00, fre - lör 11:30 - 15:00

Vernissage: 21 november 2020 kl. 11:30-15:00