Måleriet som en pågående arbetsprocess av att bygga upp och att rasera, att samtidigt påstå och ifrågasätta, att vara konstruktiv och destruktiv. Ett dialektiskt förhållande som steg för steg skapar sediment av formuleringar och slutsatser. Den slutliga målningen blir summan av differensen mellan dessa motsatser. Målningen som ett resultat av ett resonemang, ett verktyg för att argumentera och övertyga i arbetet med att definiera ett innehåll.

Genom måleriet vill jag gestalta en plats, en situation, där målningen förmedlar en egen närvaro, en specifik plats som betraktaren har att förhålla sig till, känna igen och känna av.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se