Bredenbergs abstrakta målningar kan ses som temporära slutsatser i ett förlopp av organisk tillblivelse och organisering av ytor, linjer, former och strukturer. Dess formspråk och uppbyggnad har ett släktskap med naturen, men inte som avbildning utan som förnimmelse, naturen som process, där färg och form ständigt ingår i en logik av uppbyggnad och nedmontering, lager av materia, färg och form som överlappar och integreras.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se