Mina arbeten är en reaktion på min omgivning, hur maktstrukturer upprätthålls och reproduceras. Kommunikation, berättelser och språkets betydelse inom dessa strukturer avspeglas direkt i gestaltningen av mina verk. I mina arbeten använder jag mig av den språkliga estetiken och de olika medier som används för att distribuera budskap och berättelser.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se