top of page
Charlotta Lind
www.TheSocietyOfLotan.org, 2021, multimedia, hemsida.
www.TheSocietyOfLotan.org, 2021, multimedia, hemsida.

press to zoom
Ett nytt liv med TSoL - Commercial , 2021, video, 01:48min.
Ett nytt liv med TSoL - Commercial , 2021, video, 01:48min.

press to zoom
www.TheSocietyOfLotan.org, 2021, multimedia, hemsida.
www.TheSocietyOfLotan.org, 2021, multimedia, hemsida.

press to zoom
1/2

Ett återkommande tema i mina arbeten är hur vi framställer oss själva genom olika forum, medier och positioner i samhället. Här kan jag studera hur maktstrukturer skapas, upprätthålls, och reproduceras genom olika former av kulturella uttryck och akter. Jag intresserar mig för hur sociala och kulturella konstruktioner producerar bilder av människor som ”offentliga personas” – där vissa personer väljs ut, formas till talespersoner, och därigenom ges legitimitet att uttrycka sig kring världen och samhället, om ”verkligheten” och vad som är ”sanningen”. 

Mina arbeten är en direkt reaktion på min omgivning, de bilder och påståenden som ständigt strömmar förbi. Strategier för kommunikation, språkets betydelse i gestaltningen av berättelser, avspeglas direkt i utformningen av mina verk. I mina arbeten använder jag mig av den språkliga estetik och de olika medier som används för att distribuera budskap och berättelser. 

I min praktik är även konstnärens roll är en central utgångspunkt för att kunna utreda, dekonstruera, sammanställa, presentera och reflektera över de synliga och osynliga delar av vår sociala tillvaro. Den publika versionen av mig själv som konstnär, är ett offentligt jag, en redigerad version av mig själv, som jag ständigt kan omforma och återskapa. Idag skapar alla i någon mening en publik version av sig själv, en persona som är (i olika grad) medvetet redigerad för att passa in i offentlighetens dramaturgi, både online och i verkliga livet. Skillnaden mellan det privata och offentliga är inte längre tydligt uppdelad i olika sfärer, liksom skillnaden mellan fiktion och verklighet, utan är snarare en och samma version av verkligheten.

www.TheSocietyOfLotan.org

bottom of page