top of page
Emma Ståhl

Mitt konstnärskap grundar sig i egna inre och yttre konflikter gällande relationer och identitet. De är sammanvävda och bearbetar varandra. Då jag tar avstamp i mitt inre liv och mina egna upplevelser försöker jag genom måleriet att förskjuta verkligheten, att krydda film och måleri med fiktion. Genom att jag iscensätter verkligheten och samtidigt förvränger den, så suddas gränsen mellan realitet och fiktion ut. Det är just den gränsen jag utforskar, prövar och ständigt testar.

 

Jag jobbar tematiskt och dras till mänskliga relationer och den egna identiteten, jag:et. Jag anser att det är emotionella band, delade erfarenheter och sårbarhet som lägger grunden för en relation. Vi knyter an till andra individer, vi blir sammanlänkade och rotade. Dessa osynliga band kan vägleda eller slitas sönder. I verket “Bindväv” försöker jag utforska den fysiska aspekten av det hela. Verket i sig är motsägelsefullt och berör den inre striden mellan att behålla sitt jag eller att totalförstöra sitt ego under kärlekens haveri. De samlade verken är avbildningar av låsningar inom en relation.

 

Verken är således ett samtal om motsägande föreställningar kring vad en relation är och bör vara. Ett utforskande kring hur vi formas efter varandra, binder samman våra jag och skapar något nytt. Rekonstruktion, destruktivitet, destruktivt omskapande, på nytt födelse, underkastelse, rollövertagande, dynamik, repetition och mönster.

Slå rot, 2021, olja på duk, 140x120cm
Slå rot, 2021, olja på duk, 140x120cm

press to zoom
Avgjutning, 2021, olja på duk, 130x130cm
Avgjutning, 2021, olja på duk, 130x130cm

press to zoom
Traggla och tråckla, 2021, olja på duk, 130x130cm
Traggla och tråckla, 2021, olja på duk, 130x130cm

press to zoom
Slå rot, 2021, olja på duk, 140x120cm
Slå rot, 2021, olja på duk, 140x120cm

press to zoom
1/3
bottom of page