Eva-Karin Strand Wåtz

Jag är intresserad av glappet och ibland samklangen mellan människans inre och yttre gestalt. Jag vill undersöka och försöka förstå något av det komplexa i att vara människa. Vad kommer fram när den kulturella fernissan och de invanda fasaderna inte längre kan upprätthållas? Vilka begär och dilemman har vi då svårt att dölja? Hur sorgsna är vi egentligen? Människan avslöjar mycket om vem hon är genom hur hon använder sin kropp. Genom att placera människor i olika positioner i rum med olika funktioner försöker jag säga något om deras inre tillstånd.

Så här är det, 2020, olja på MDF-board, 62x45,5 cm
Så här är det, 2020, olja på MDF-board, 62x45,5 cm

Sover drömmaren? 2020, olja på MDF-board, 46x33 cm
Sover drömmaren? 2020, olja på MDF-board, 46x33 cm

Är det aldrig nog? 2020, olja på MDF-board, 46x33 cm
Är det aldrig nog? 2020, olja på MDF-board, 46x33 cm

Så här är det, 2020, olja på MDF-board, 62x45,5 cm
Så här är det, 2020, olja på MDF-board, 62x45,5 cm

1/4

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se