Jag är intresserad av glappet och ibland samklangen mellan människans inre och yttre gestalt. Jag vill undersöka och försöka förstå något av det komplexa i att vara människa. Vad kommer fram när den kulturella fernissan och de invanda fasaderna inte längre kan upprätthållas? Vilka begär och dilemman har vi då svårt att dölja? Hur sorgsna är vi egentligen? Människan avslöjar mycket om vem hon är genom hur hon använder sin kropp. Genom att placera människor i olika positioner i rum med olika funktioner försöker jag säga något om deras inre tillstånd.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se