Min arbetsprocess handlar om ackumulation, att bygga upp en bank av material och beståndsdelar. Föremål som jag införskaffar, får eller hittar, samt tillverkar. Ett samlande som börjar utmynna i ett index av potentiella parametrar, där jag kan pröva olika teorier och hypoteser.

Bland beståndsdelarna ryms etymologier - både det färdigformulerade, rester eller fragment. Tanken av att delar av vår historia är skriven utifrån fynd som är brottstycken av ett narrativ tilltalar mig, och hur nya fragment och sammanfogningar av dessa fynd skriver om eller skapar ny historia. 

I mina undersökningar tar jag nyfabricerade, oskrivna eller “skriptade” objekt med ett specifikt fördefinierat innehåll och syfte, där jag ser tillfälle för omformulering, nyansering, att skapa nya relationer, att titta på vad separation kan innebära på olika nivåer. Inte för att förändra något från det ena till det andra, utan för att uppehålla mig vid skärningspunkten. Jag rör mig mot omkodifiering, utvidgning, in i nya rum. I gränslandet skapas nya sammansättningar, nya alfabeten och nya ord. Finns det objekt utanför historien?

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se