Johanna Söderberg

Mina verk är resultatet av utforskandet av en alternativ evolution, en process där händelsekedjor och konsekvenser bryts upp och kastas om.  

Här skapas en annan logik, genom en dekonstruktion och rekonstruktion av befintliga koder och vokabulär. I verken uppstår nya relationer som skapar en alternativ existens, parallell med vår egen.

Över kanten koordinat, 2021, trä, glas.
Över kanten koordinat, 2021, trä, glas.

Ur tidens djupa veck, 2020, trä, rep, glas.
Ur tidens djupa veck, 2020, trä, rep, glas.

Kokpunkt, över glöden vakar törst, 2020, glas, trä.
Kokpunkt, över glöden vakar törst, 2020, glas, trä.

Över kanten koordinat, 2021, trä, glas.
Över kanten koordinat, 2021, trä, glas.

1/3