Måleriet som en pågående arbetsprocess av att bygga upp och att rasera, att samtidigt påstå och ifrågasätta, att vara konstruktiv och destruktiv. Ett dialektiskt förhållande som steg för steg skapar sediment av formuleringar och slutsatser. Den slutliga målningen blir summan av differensen mellan dessa motsatser. Målningen som ett resultat av ett resonemang, ett verktyg för att argumentera och övertyga i arbetet med att definiera ett innehåll.

Genom måleriet vill jag gestalta en plats, en situation, där målningen förmedlar en egen närvaro, en specifik plats som betraktaren har att förhålla sig till, känna igen och känna av.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More