I mina målningar vill jag inta ett perspektiv där vi kan betrakta den identitet och de roller vi intar i ett konstnärskap. Genom valet av frysta ögonblick i ett poserande, detaljer och inzoomningar får vi ta del av den plats och den scenografi där personen och konstnären på samma gång blottar sig och generöst bjuder in betraktaren i sin arbetsprocess, ”avslöjar” tillblivelsen av verken, men samtidigt gör sig till en del av konstverket, laddar arbetsprocessen och får den att bli till en performativ dimension.

När betraktaren bjuds in i ateljén är det en handling som inte endast synliggör de redan befintliga delarna i konstnärskapet, utan i själva verket tillför nya, laddar verken och konstnären, konstruerar dimensioner av mytologi och genialitet. Går det att se verken utan denna dimension? Vad gör detta mytologiserande med vår förståelse av verken, vår upplevelse av verken.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More