Mina arbeten är en reaktion på min omgivning, hur maktstrukturer upprätthålls och reproduceras. Kommunikation, berättelser och språkets betydelse inom dessa strukturer avspeglas direkt i gestaltningen av mina verk. I mina arbeten använder jag mig av den språkliga estetiken och de olika medier som används för att distribuera budskap och berättelser.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More