Jag är intresserad av glappet och ibland samklangen mellan människans inre och yttre gestalt. Jag vill undersöka och försöka förstå något av det komplexa i att vara människa. Vad kommer fram när den kulturella fernissan och de invanda fasaderna inte längre kan upprätthållas? Vilka begär och dilemman har vi då svårt att dölja? Hur sorgsna är vi egentligen? Människan avslöjar mycket om vem hon är genom hur hon använder sin kropp. Genom att placera människor i olika positioner i rum med olika funktioner försöker jag säga något om deras inre tillstånd.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More