Min arbetsprocess handlar om ackumulation, att bygga upp en bank av material och beståndsdelar. Föremål som jag införskaffar, får eller hittar, samt tillverkar. Ett samlande som börjar utmynna i ett index av potentiella parametrar, där jag kan pröva olika teorier och hypoteser.

Bland beståndsdelarna ryms etymologier - både det färdigformulerade, rester eller fragment. Tanken av att delar av vår historia är skriven utifrån fynd som är brottstycken av ett narrativ tilltalar mig, och hur nya fragment och sammanfogningar av dessa fynd skriver om eller skapar ny historia. 

I mina undersökningar tar jag nyfabricerade, oskrivna eller “skriptade” objekt med ett specifikt fördefinierat innehåll och syfte, där jag ser tillfälle för omformulering, nyansering, att skapa nya relationer, att titta på vad separation kan innebära på olika nivåer. Inte för att förändra något från det ena till det andra, utan för att uppehålla mig vid skärningspunkten. Jag rör mig mot omkodifiering, utvidgning, in i nya rum. I gränslandet skapas nya sammansättningar, nya alfabeten och nya ord. Finns det objekt utanför historien?

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More