I min konst gestaltar jag och undersöker min familjs historia inom olika konstnärliga uttryck. Detta ger jag mig friheten att utforska gränslandet mellan verklighet och fiktion. Jag låter mig influeras och inspireras av min direkta verklighet och gestaltar den inom en fiktiv kontext, där i konsten fungerar likt ett verktyg för att förstå mitt ursprung och var jag själv är på väg.

 

Genom att återskapa scener och händelser ur mig och min familjs liv, så blir det ett sätt för mig att både bearbeta och förstå dem. Genom att använda mig av riktiga människor och händelser, kan jag själv genom ett slags metaperspektiv tolka och återskapa dem i ett symboliskt gestaltande.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More