Flickorna rör sig i en värld där vuxna kastar en skugga även i sin frånvaro. Flickornas uppgift är att hålla ihop världen. Det är de som ordnar och får allt att fungera. De går metodiskt och analytiskt tillväga. I spänningsfältet mellan att hålla ihop världen och att plocka isär den sätter de sig till motvärn. De måste förbereda sig. De bidar sin tid. Snart skrider de till handling.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More