Holmbergs måleri präglas av ett intuitivt och metodiskt utforskande av det abstrakta måleriets fundament, där färg, form, struktur och mönster förmår skapa en egen logik byggd på språkliga kontraster och rumsliga effekter. Målningarna blir till i spänningsfältet mellan det konstruktivt formulerade och kritiskt reducerande, mellan kaos och ordning, genom att skapa dynamik och komplexitet av tillsynes oförenliga element. Måleriet som en meningsskapande process, ett oändligt ögonblick av klarhet.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More