Mina arbeten rör sig i ett gränsland mellan det digitala och det fysiska, mellan bild och arkitektur. Jag använder mig av det digitala mediet som ett verktyg för att undersöka och spekulera inom och bortom den abstrakta bildtraditionen. Där förhållanden mellan konventioner och illusioner kan omdefinieras och ges nya möjliga gestaltningsformer.

Repetition, mönster, system, konstruktioner och sammansättningar, har utvecklats till både arbetsmetod och innehåll för mitt arbete. Jag experimenterar och rör mig mellan bild, objekt, installation och det digitala rummet, för att undersöka mötet mellan det fiktiva och det konkreta, mellan idé och gestaltning.

1/5

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More