Bredenbergs abstrakta målningar kan ses som temporära slutsatser i ett förlopp av organisk tillblivelse och organisering av ytor, linjer, former och strukturer. Dess formspråk och uppbyggnad har ett släktskap med naturen, men inte som avbildning utan som förnimmelse, naturen som process, där färg och form ständigt ingår i en logik av uppbyggnad och nedmontering, lager av materia, färg och form som överlappar och integreras.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More