I Lundemos abstrakta måleri förnimmer betraktaren ett säreget lugn där målningarna laddas varsamt med finstämda färgkombination och lager av transparenta ytor. Inbrytande linjer och organiska former staplas, organiseras och balanseras. Målningarna gestaltar utsnitt av en pågående process där delarna bildar en fungerande helhet med en egen logik, en annan dimension av verkligheten.

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More