Genom min konstnärliga praktik kan jag gå över samhällets alla gränser, gå till attack och göra uppror på en spelplan där varken lagar eller regler finns. Det handlar om att ifrågasätta mitt eget deltagande i denna värld och försöka förstå identitetsskapande, vad det är som pågår och varför. Konsten blir ett verktyg för att försöka förstå våra beteenden och strukturer som vi skapar, för att kunna bryta ner och omdefiniera dem.

I mitt arbete bygger jag upp alternativa världar där fiktiva karaktärer gör uppror mot de strukturer och normer som vanligtvis upprätthålls. Här tvingas renligheten se sin smuts och förnuftet möta sitt vanvett. En reaktion mot de befintliga strukturer som formar de identiteter vi tvingas leva inom. Den alternativa världen formulerar ett alternativt kaos, lika absurd som vår egen verklighet. Genom att ifrågasätta det mina karaktärer gör, hoppas jag att man också börja reflektera över och ifrågasätta, sina egna absurda identiteter.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Johanna Hoffman

Scener ur ett äktenskap