Målningarna i Slaka serien handlar om min långa och nära relation till en plats. Måleriet blir ett verktyg för att ifrågasätta min egen förståelse, och för att kunna omdefiniera min upplevelse av platsen. Genom måleriet försöker jag hitta nya perspektiv på relationen mellan bebyggelse och landskap, hur arkitektur och natur smälter samman. Här sker förskjutningar mellan det föreställande och abstrakta, mellan det förväntade och oväntade.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Kerstin Friberg

Nr VIII, 2019, Akryl på duk, 100x120 cm.