Jag målar i en abstrakt expressiv tradition där jag främst intresserar mig för färgens karaktär, egenskaper och materialitet. Jag försöker skapa en logik genom att konsekvent sätta ramar inom vilka jag kan pröva variationer på ett tema, och genom att att undersöka måleriets effekter och språklighet genom upprepning och kontextualisering. 

 

Målningarna skapar en typ av scenarion där det uppstår en osäkerhet, där jag genom att spekulera och skapa hypoteser kan formulera möjliga alternativ i vilken riktning jag ska gå vidare.  

 

Mitt måleri präglas i hög grad av en arbetsprocess där jag metodiskt utforskar alternativ och effekter, kontraster och relationer. 

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Oskar Hjalmarsson

Constellations 1, 2019, akryl på pannå, 81x122 cm.