I mitt måleri söker jag efter oväntade dialogiska och kommunikativa förhållanden mellan färg, form, linje, yta och textur. Ett sökande efter och en bearbetning av idéer och observationer, som ännu är okända.

Måleriet som en pågående process av att bygga upp och rasera, att samtidigt påstå och ifrågasätta, vara konstruktiv och destruktiv. Ett dialektiskt förhållande som steg för steg skapar sediment av formuleringar och slutsatser. Den slutliga målningen blir summan av differensen mellan dessa motpoler. Målningen som ett resultat av ett resonemang, ett verktyg för att argumentera och övertyga i arbetet med att definiera ett innehåll

Genom måleriet vill jag gestalta en ”plats”, en situation, där målningen förmedlar en egen närvaro, en specifik plats som betraktaren har att förhålla sig till, känna igen och känna av.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Anders Rudin

Reflections, 2018, texturpasta, kol på plywood, 360x230 cm.