I mitt arbete utforskar jag platser som befinner sig i periferin, obetydliga platser tillsynes utan funktion och innehåll. Inom dessa tomrum uppstår förskjutningar vari nya dimensioner av en annan verklighet tar sin form.

Genom mitt arbete iscensätter jag en kartläggning och ett system för att skapa nya samband och värden, där jag undersöker förhållandet mellan objekt och plats genom att samla, kategorisera, kontextualisera, abstrahera och transformera. Därigenom uppstår en process av kultivering och förädling, ett inordnande i ett annat värdesystem. Genom handlingen att plocka ut ”icke-föremål” från sin kontext vill jag synliggöra föremålen och platsen, tillskriva dem båda en ny funktion, med nya värden.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Mari Yokoichi

Commensalism, 2018, tusch på papper.