I mitt arbete studerar jag relationen mellan subjektet och dess ritualer och rutiner. Genom repetition och brytandet av repetitiva mönster synliggörs brytpunkter, det ögonblick där mönstret bryts och någonting nytt uppstår. Ögonblicken är fragment från vardagliga handlingar som antar extrema proportioner. ”Vardagliga rutiner” får en obekant, nästintill absurd form som tydligt kontrasterar mot omgivningens normalitet.

Målet är att ifrågasätta vår underkastelse inför de normativa strukturer som omger de rutiner våra liv kretsar kring. Att väcka frågor om fri vilja, självbild och den långvariga effekten av repetitiva beteenden. Bilderna är menade att vara tvetydiga; är brytpunkten en del av rutinen, en strävan efter autonomi, ett ofrivilligt nederlag? Är handlingen avsiktlig?

Jag arbetar även allt mer med konceptet "överexponering/upprepning=reducerad mening" i förhållande till symbolik. Tanken är att repetitionen av en symboliskt laddad handling eller tankegång kommer skapa en övermättnad. Därifrån kan man börja ifrågasätta symbolens validitet. Att klippa håret ses symboliskt som en omvandling, med ett tydligt avslut som antar en ny början. Hårklippningens cykel av avslut och inledningar försvagar symbolvärdet eftersom målet med handlingen har blivit otydligt. Tidslinjen mellan "början" och "slut" har suddats ut.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Maja Eriksson