Den sanna föreställningen.

Ett sökande där svar tar form, för att sedan återgå till det ogripbara.

Jag kliver in i bekanta rum, men jag förstår dom inte.

Små uppenbarelser läggs till varandra, upplöses och utmanar på nytt.

Karaktärer visar sig, men i en roll.

Jag byter perspektiv, försöker få grepp, bryter mig ur. 

Då möter nu, jag möter du. Jag kan inte avgöra vart det ena börjar och det andra slutar.

Jag vet vad tusen små tystnader kan väga.

Jag försöker formulera något som inte är uppenbart.

 

Inom mig finns två krafter som har betydelse för mitt konstnärskap. Den ena är upptäckande, bejakande, deltagande. Den andra är tvärtemot. Den ifrågasätter, problematiserar, dekonstruerar. Min konst försöker synliggöra gränslandet mellan det föreställande och icke-föreställande. Under arbetsprocessen uppstår en återkommande frågeställning kring om man ändå inte behöver påstå något, berätta något med ord, för att kunna förmedla ett innehåll. Processen är en dragkamp mellan det formulerade och frigörelsen från former. Kan perspektiven man intar vara del av själva berättelsen? Kan sammanföringen av olika perspektiv och motiv skapa min berättelse?

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Karin Rapp

2019, Vinyl på duk, 95x65 cm.