I mina bilder vill jag visa en annan verklighet, en verklighet som existerar i skuggan av fasader. En vacker verklighet där de sanna jagen blottas och där allt existerar parallellt. Ett ifrågasättande av livet och vad som är viktigt på riktigt. Visa det absurda som kan uppstå om man fryser ett ögonblick ur en persons liv, och därigenom också ifrågasätta de normer som inordnar oss i ett tidens regelfack.

Min bildvärld är melankolisk och jag försöker kontextualisera det vackra i det sorgliga, det utsatta, missanpassade och vilsna. Man gräver där man står. Oavsett om man står kvar eller har lämnat utgrävningen, lämnar platsen djupa spår. Alla människor har spår, mer eller mindre överväxta men för somliga är det fortfarande avgrundslika hål som aldrig förändras. Jag vill medvetandegöra och gestalta detta, väcka det till liv och visa det vackra som finns i fasadens skugga.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Marcus Bagge

Blotta, 2019, linoleumtryck, 20x60 cm.