Den lokala fotografen

Genom mina målningar vill jag undersöka och gestalta hur dåtiden upplevde sin samtid. Målningarna nystar i en fragmenterad berättelse med händelser, scener och ögonblick hämtade från ett samhälle i en annan tid.

Fragmenten frammanar frågor kring vad som pågick. Vilka var dem? Vilken relation hade dem till varandra? Vilken föreställning hade dem om framtiden? Jag blir till en slags författare, där bildernas sammansättning börjar formulera en berättelse. Kanske grundar sig frågeställningen istället i vem jag är. Genom att porträttera och sammanföra dessa bilder försöker jag skapa mig en ny relation till tid och rum, för att kunna ta del av deras berättelse.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Birgitta Lindström

Beredskap 2, 2019, akryl, 33x40 cm.