top of page
Kristina Sjönnemo

Mina arbeten utgår från en person, plats eller rutin som genomgår en förändring. Animation har kommit att bli ett begrepp som för mig inte bara är ett visuellt medium, utan något som också kan appliceras på vår uppfattning av verkligheten och vår tillvaro. ”Animation” kanske snarare kan ses som en metod som vi använder oss av i våra vardagliga aktiviteter, där en plats som ”hemmet” blir till en formgiven och arrangerad scenografi för mänskliga rutiner och ritualer. Akter som kan te sig repetitiva, men där både inre och yttre förändringar och förskjutningar uppstår över tid. Förändringar som gör att upplevelsen av tillvaron påverkas.  

 

Att filma och arbeta med animation är ett sätt för mig att skapa ett händelseförlopp där transformationen är den drivande faktorn. Här finns leran med som animerad figur för att beskriva detta förlopp, eller i form av materia som letat sig in i bilden. Jag intresserar mig för hur materialet i sig blir en del av berättelsen - hur verklighet och fiktion flyter samman.

Akt 1-4, 2021, stillbild video.
Akt 1-4, 2021, stillbild video.

press to zoom
Scenarbete 1, 2021, fotografi.
Scenarbete 1, 2021, fotografi.

press to zoom
Fusion, 2021, stillbild stop motion.
Fusion, 2021, stillbild stop motion.

press to zoom
Akt 1-4, 2021, stillbild video.
Akt 1-4, 2021, stillbild video.

press to zoom
1/3
bottom of page