Flickorna rör sig i en värld där vuxna kastar en skugga även i sin frånvaro. Flickornas uppgift är att hålla ihop världen. Det är de som ordnar och får allt att fungera. De går metodiskt och analytiskt tillväga. I spänningsfältet mellan att hålla ihop världen och att plocka isär den sätter de sig till motvärn. De måste förbereda sig. De bidar sin tid. Snart skrider de till handling.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se