Holmbergs måleri präglas av ett intuitivt och metodiskt utforskande av det abstrakta måleriets fundament, där färg, form, struktur och mönster förmår skapa en egen logik byggd på språkliga kontraster och rumsliga effekter. Målningarna blir till i spänningsfältet mellan det konstruktivt formulerade och kritiskt reducerande, mellan kaos och ordning, genom att skapa dynamik och komplexitet av tillsynes oförenliga element. Måleriet som en meningsskapande process, ett oändligt ögonblick av klarhet.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se