top of page
Marina Holmberg

Holmbergs måleri präglas av ett intuitivt och metodiskt utforskande av det abstrakta måleriets fundament, där färg, form, struktur och mönster förmår skapa en egen logik byggd på språkliga kontraster och rumsliga effekter. Målningarna blir till i spänningsfältet mellan det konstruktivt formulerade och kritiskt reducerande, mellan kaos och ordning, genom att skapa dynamik och komplexitet av tillsynes oförenliga element. Måleriet som en meningsskapande process, ett oändligt ögonblick av klarhet.

Joint venture, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm
Joint venture, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm

press to zoom
Mirage, 2020, akryl på duk, 60x80 cm
Mirage, 2020, akryl på duk, 60x80 cm

press to zoom
Limitations, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm
Limitations, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm

press to zoom
Joint venture, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm
Joint venture, 2020, akryl på pannå, 60x82 cm

press to zoom
1/5

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

bottom of page