top of page
Nathalie Bilan

Kultur, mytologi, identitet är begrepp som jag ofta återkommer till i mitt arbete. Jag är intresserad av den gemensamma nämnaren, där kulturella identiteter skapas genom bilder, berättelser och artefakter. Jag vill uppehålla mig vid skärningspunkten där kultur skapas, bevaras, transformeras och distribueras. Här uppstår en flytande gräns mellan verklighet och fiktion, mellan kultur och konst.

Genom att följa en god vän som på olika sätt aktivt försöker förmedla en gammal kultur i ett modernt kapitalistiskt samhälle, får hennes perspektiv och vardag ta plats. Det dokumentära angreppssättet är för mig ambivalent, där jag både kan följa och kontrollera, förföras och ställa mig utanför. Men samtidigt som det till synes är en ”berättelse om”, är det lika mycket en självbiografisk reflektion. Denna rundgång, att inte veta var något börjar eller slutar, vem som porträtterar vem, är ett tema som jag vill uppehålla mig vid.

Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm

press to zoom
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm

press to zoom
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm

press to zoom
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm
Suoivvan, 2020, fotografi, 60x80 cm

press to zoom
1/3

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

bottom of page