Mina arbeten rör sig i ett gränsland mellan det digitala och det fysiska, mellan bild och arkitektur. Jag använder mig av det digitala mediet som ett verktyg för att undersöka och spekulera inom och bortom den abstrakta bildtraditionen. Där förhållanden mellan konventioner och illusioner kan omdefinieras och ges nya möjliga gestaltningsformer.

Repetition, mönster, system, konstruktioner och sammansättningar, har utvecklats till både arbetsmetod och innehåll för mitt arbete. Jag experimenterar och rör mig mellan bild, objekt, installation och det digitala rummet, för att undersöka mötet mellan det fiktiva och det konkreta, mellan idé och gestaltning.

1/5
Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se