I mina målningar studerar jag vardagliga platser som bärare av estetiska konventioner, men där dessa konventioner tolkas och utmanas genom andra visuella språkligheter hämtat från populärkultur, marknadsföring, digitala fotografier, animationer. Jag är intresserad av att använda dessa estetiska uttryck för att kunna lägga till lager och ”filter” som skapar distans. Genom estetik manipuleras bilden av verkligheten, och gömmer undan vardagligheten, tystnaden och tristessen.

Under min arbetsprocess för jag en dialog med mig själv kring vad som är sant, att alla konstruerar sin egen sanning om hur verkligheten är konstruerad, och hur bilder av verkligheten ständigt produceras. Jag vill uppehålla mig i gränslandet mellan fiktion och verklighet, där gränserna suddas ut, och där bilden ersätter verkligheten.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se