I mitt arbete vill jag undersöka fotografins roll i att skapa och konstruera upplevelser av verkligheten. Mina bilder rör sig mellan det iscensatta, det dokumentära och autentiska, där det iscensatta ter sig spontant och ögonblickligt.

 

Här uppstår ett glapp, ett utrymme för reflektion kring hur något som ter sig så verkligt kan upplevas som overkligt. Den påträngande och skavande känslan som bilderna framkallar kommer ur vår egen föreställning om vad som är autentiskt och äkta. Verkligheten som idé och kuliss.

Marcus Bagge
Anna Blid
Ann-Christine Bäckner
Maja Eriksson
Tobbe Eriksson
Kerstin Friberg
Oskar Hjalmarsson
Johanna Hoffsten
Marie Johansson
Birgitta Lindström
Sohpia Pernå
Karin Rapp
Anders Rudin
Mari Yokoichi
Show More
  • Instagram
Sophia Pernå

Eagle II, 2019, fotografi, 45x45 cm.