top of page
Tina Liljegren

Liljegren arbetar inom en minimalistisk bildtradition som handlar om att organisera rumsliga förhållanden mellan färg och form. Genom långa bildserier skapas ett undersökande förlopp där möjliga alternativ prövas och hela tiden bildar utgångspunkten för en annan komposition.

Titel: "2024", collografi på papper, 50x40 cm.
Titel: "2024", collografi på papper, 50x40 cm.

press to zoom
Titel: "2016", collografi på papper, 50x40 cm.
Titel: "2016", collografi på papper, 50x40 cm.

press to zoom
Titel: "1913", collografi på papper, 50x40 cm.
Titel: "1913", collografi på papper, 50x40 cm.

press to zoom
Titel: "2024", collografi på papper, 50x40 cm.
Titel: "2024", collografi på papper, 50x40 cm.

press to zoom
1/3

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se

bottom of page