I Lundemos abstrakta måleri förnimmer betraktaren ett säreget lugn där målningarna laddas varsamt med finstämda färgkombination och lager av transparenta ytor. Inbrytande linjer och organiska former staplas, organiseras och balanseras. Målningarna gestaltar utsnitt av en pågående process där delarna bildar en fungerande helhet med en egen logik, en annan dimension av verkligheten.

Anne-Charlotte Bredenberg
Anders Rudin
Angelika Kammerer
Assi Molin
Charlotta Lind
Christina Rutger
Eva Karin Wåtz Strand
Hannes Ivarsen
Linnea Garli
Marcus Bagge
Marina Holmberg
Nathalie Bilan
Oskar Hjalmarsson
Simon Roxå
Tina Liljegren
Ulla Lundemo
Show More

© Copyright 2020, KonstLab Lunnevad & Konstnärerna

peter.skold@lunnevad.se